vi / en
Đặt phòng
Menu
TOP

Khách sạn

Phòng

Superior Triple Room

  • 03 giường đơn 1m2 x 2m
  • Tối đa 03 người lớn
  • 01 tầm nhìn thành phố
xem chi tiết