vi / en
Đặt phòng
Menu
TOP

Khách sạn

Phòng

Superior Double Room - Queensize

  • 01 giường đôi 1m6 x 2m
  • Tối đa 02 người lớn
  • 01 trẻ em dưới 10 tuổi
  • 01 tầm nhìn thành phố
xem chi tiết