vi / en
Đặt phòng
Menu
TOP

Deluxe Double Room with bathtub

 • 01 giường đôi 1m8 x 2m
 • Tối đa 02 người lớn
 • 01 trẻ em dưới 10 tuổi
 • 02 tầm nhìn xung quanh
xem chi tiết

Junior Family Suite

 • 01 phòng khách
 • 01 phòng ngủ
 • 01 giường đôi 1m8 x 2m và sofa
 • Tối đa 02 người lớn
 • 01 trẻ em dưới 10 tuổi
 • 01 giường phụ được chấp nhận
 • 02 tầm nhìn ra xung quanh
xem chi tiết

Deluxe Double Room

 • 01 giường đôi 1m8 x 2m
 • Tối đa 02 người lớn
 • 01 trẻ em dưới 10 tuổi
 • 01 tầm nhìn ra xung quanh
xem chi tiết

Deluxe Twin Room

 • 2 giường đơn 1m2 x 1m8
 • Số lượng người lớn tối đa: 2
 • 01 tầm nhìn ra xung quanh
xem chi tiết

Superior Triple Room

 • 03 giường đơn 1m2 x 2m
 • Tối đa 03 người lớn
 • 01 tầm nhìn thành phố
xem chi tiết

Superior Double Room - Queensize

 • 01 giường đôi 1m6 x 2m
 • Tối đa 02 người lớn
 • 01 trẻ em dưới 10 tuổi
 • 01 tầm nhìn thành phố
xem chi tiết

Superior Double Room - Kingsize

 • 01 giường đôi 1m8 x 2m
 • Tối đa 02 người lớn
 • 01 trẻ con dưới 10 tuổi
 • 01 tầm nhìn sân
xem chi tiết

Grand King Suite Room

 • 01 phòng khách
 • 01 phòng ngủ
 • 01 giường đôi 1m8 x 2m
 • Tối đa 02 người lớn
 • 01 trẻ dưới 10 tuổi
 • 01 giường phụ được chấp nhận
 • 02 tầm nhìn sân
xem chi tiết