vi / en
Đặt phòng
Menu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình – Hà Nội, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình

Số điện thoại:

(84)869106969

Skype:

phtrang.phan

Gửi thông tin liên hệ