vi / en
Đặt phòng
Menu

Karaoke

06/02/2018

Hệ thống phòng karaoke hiện đại đạt tiêu chuẩn 5 sao (có thể đáp ứng khách đoàn đông) và dịch vụ mát xa chana chuyên nghiệp

Hệ thống phòng karaoke hiện đại đạt tiêu chuẩn 5 sao (có thể đáp ứng khách đoàn đông) và dịch vụ mát xa chana chuyên nghiệp