vi / en
Đặt phòng
Menu
TOP

Khách sạn

Phòng

Grand King Suite Room

  • 01 phòng khách
  • 01 phòng ngủ
  • 01 giường đôi 1m8 x 2m
  • Tối đa 02 người lớn
  • 01 trẻ dưới 10 tuổi
  • 01 giường phụ được chấp nhận
  • 02 tầm nhìn sân
xem chi tiết