vi / en
Đặt phòng
Menu
TOP

Khách sạn

Phòng

Deluxe Double Room with bathtub

  • 01 giường đôi 1m8 x 2m
  • Tối đa 02 người lớn
  • 01 trẻ em dưới 10 tuổi
  • 02 tầm nhìn xung quanh
xem chi tiết