vi / en
Đặt phòng
Menu
TOP

Khách sạn

Phòng

Deluxe Double Room

  • 01 giường đôi 1m8 x 2m
  • Tối đa 02 người lớn
  • 01 trẻ em dưới 10 tuổi
  • 01 tầm nhìn ra xung quanh
xem chi tiết